TBS.

Guitar will be available in September 2021.

  • Type: Klassisk gitar
  • Top: Stika gran eller cedar solid
  • Bunn / sider: Indian Rosewood
  • Gripebrett: Ebony
  • Hals: Cedar
  • Skala: 650mm
  • Oversadel: 52mm
  • Finish: French polish
  • Inkl. Koffert

TBS- Kr.